הרצאות מפי גלית יסקרביץ טיץ':

דוברים נוספים באירוע הכנס השנתי של העמותה לניהול פרויקטים בישראל

Open Accessibilty Menu