הרצאות מפי מיכאל שוורץ:

דוברים נוספים באירוע הכנס השנתי של העמותה לניהול פרויקטים בישראל

לאתר העמותה לניהול פרויקטים:

חסויות:

Open Accessibilty Menu