הרצאות מפי בטי חנוכי זמיר:

דוברים נוספים באירוע הכנס השנתי של העמותה לניהול פרויקטים בישראל

Open Accessibilty Menu