הרצאות מפי איציק הרפז:

דוברים נוספים באירוע הכנס השנתי של העמותה לניהול פרויקטים בישראל

Open Accessibilty Menu