דברי פתיחה

אירוע הכנס השנתי של העמותה לניהול פרויקטים בישראל, רביעי, 30 במאי 2012, 07:45

הרצאות נוספות באירוע הכנס השנתי של העמותה לניהול פרויקטים בישראל

Open Accessibilty Menu